Munkásmozgalmi könyvek
(osztálytudat-fejlesztés, a marxi alapok forradalmi továbbvitelének esélye – se több, se kevesebb)

Forradalomelemzések, szociológiai megközelítések, életrajzok, történelmi eseményekről szóló leírások-monográfiák meg utópiák: Marx, Engels, Lukács György művei, Kropotkin válogatott művei, Kassák, Sinkó Ervin, Rosa Luxemburg, Morus, Campanella...

Osztályharcos elemzések-analizálások, bolsevik sáskajárások, rajzok-támadások: Hoerle, Seiwert, Vajda, Moholy, Lenin, Buharin, Traven, Trockij, Jean Barrot, Mumford, Ernst Bloch, Korsch, Pannekoek, Justus Pál, Hobsbawm, Gorkij, Szabó Ervin, Ian Kershaw, Bordiga, Castoriadis, Thomas Münzer, Bahtyin, William Morris, Camatte, Mahno, Guy Debord és más szituacionisták, tanácskommunisták: Rühle, Gorter, Mattick, Henri Simon stb.

Németül, franciául, angolul és más nyelveken is!


A kínálatból: