A Gondolkodó Antikvárium általános kínalata
(avagy belépsz a dialektikus tudás tébolyába, a gyönyörök kertjébe vagy a kínok panoptikumába)

Filozófiai, esztétikai, pszichológiai, történelmi, irodalomtörténeti, földrajzi, művészettörténeti, szépirodalmi művek, filmes könyvek, régészet, vallástörténet és teológiai művek, szociológia, közgazdaságtan, dráma és verseskötetek...

Platón, kínai filozófia, Plutarkhosz, Tacitus, Hérodotosz, az antikvitás egyéb szerzői...

Heidegger, Freud, Fromm, Huizinga, Rorty, Braudel, Szerb Antal, Sklovszkij, Hamvas Béla, Walter Benjamin, Eco, Darwin, Max Weber, Habermas, Adorno, Sartre, Hauser Arnold, Fülep Lajos, Mérei Ferenc, Georges Duby, Budapesti Iskola....

Dosztojevszkij, Turgenyev, Tolsztoj, Hrabal, Hašek, Čapek, Thomas Mann...

Posztmodern tarkólövések, hermeneutika, fenomenológia, feminizmus, zöld és környezetfilozófiai mákonyok...

Goethe, Dante, középkori misztikusok, Villon, József Attila, Novalis...

mesekönyvek, albumok, reneszánsz, Blake, Dürer, Derkovits meg Bálint Endre, Uitz, Bortnyik, Bosch mester...

Hölderlin, Heine, Beckett, Th. Bernhard, Danilo Kiš és sok-sok más szerző könyve a fenti felsorolás szellemében. Egy szelet az állományból. A bőség kertje. Állandóan változó kínálat.